Childhood Memories 07

2020

Ink on paper – 21.0 x 29.7 cm

This is a precious recollection from my childhood that I illustrated and also wrote about. The short story is for now available only in romanian. 

 

O amintire din copilăria atât de dragă mie, când mergeam la bunici iarna și ne aciuam cu toții în camera cu sobă. Zăpada acoperea pâmântul și totul era scufundat în liniștea aceea magică pe care doar omătul o poate crea, îndulcind și diminuând orice zgomot lumesc. Îmi ardeau obrajii de la frigul de afară, iar căldura sobei și vocile dragi ale părinților și ale bunicilor care povesteau erau ca un cântec de leagăn pentru mine și picam într-o toropeală dulce soră cu sentimentul de siguranță pe care îl are copilul când suge de la sânul mamei. Pluteam într-o mare de iubire, liniște și pace.